Cauta absolvent

Cauta dupa anul Promotiei

Despre Facultatea de Comert


Facultatea de Comert este angajata intr-un efort susţinut pentru ţinută academică, pentru înalt profesionalism, pentru înaltă performanţă ştiinţifică recunoscută pe plan naţional şi internaţional.
Prioritatea noastra o constituie consolidarea prestigiului academic şi ştiinţific al facultăţii, ridicarea standardului ştiinţific al cursurilor şi seminariilor, al materialelor didactice elaborate, integrarea metodologiilor eficiente şi moderne de teoria şi practica internaţională pentru creşterea rolului facultăţii în formarea specialiştilor, pentru asigurarea rolului său de lider naţional, în domeniul administrarii afacerilor din comerţ, turism, servicii, merceologie si managementul calitatii.
Consideram ca sporirea exigenţei şi flexibilitate adecvată în conţinutul şi forma de predare, de pregătire continuă şi de evaluare a studenţilor, în activitatea de cercetare ştiinţifică de specialitate şi interdisciplinară fundamentală şi aplicativă va contribui la pregatirea tinerilor care vor alege acest drum pentru viata profesionala.
Avem un program investiţional care să asigure prin calculatoare, software şi alte materiale didactice cadrul adecvat pentru activitatea didactică şi de cercetare, un corp didactic bine pregătit profesional şi pasionat pentru activitatea educationala.
Schimburile de experienţă naţionale şi internaţionale (mai ales pentru studenti si cadrele didactice tinere), pentru perfecţionarea conţinutului ştiinţific al disciplinelor prezente şi viitoare sunt permanent încurajate şi susţinute moral şi material de programele de mobilitate si cercetare stiintifica.
Facultatea de Comert a pregatit un plan de învăţământ adecvat cerinţelor de aderare a invatamantului economic superior la Uniunea Europeana U.E. dar şi pentru a asigurarea continuitatii al tradiţiei naţionale. Interdisciplinaritatea trebuie să aibă în vedere nu numai legătura multiplă intre disciplinele predate in ASE, dar si cu cele din marile scoli economice de comerţ, de merceologie şi managementul calităţii, de turism şi servicii din Uniunea Europeana si din intreaga lume.


Afla mai multe despre:
Profesorii programului
Cursurile
Admiterea la Facultatea de Comert

Sau descacarca:
Catalogul profesorilor